Wizyta w Bawarii 25.03.2015

m_bawariaW dniach 15-19 marca br. Paweł Wyszyński, właściciel firmy OPTIMA POLSKA, wziął udział w wizycie członków Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego w Bawarii, której celem było zapoznanie się z energetyką obywatelską, która sprawdza się doskonale na terenie Górnej Frankonii i przeniesieniu wiedzy na jej temat na teren Podlasia jako alternatywy dla energetyki zawodowej oraz energetyki prosumenckiej. Wizyta pozwoliła jej uczestnikom na wymianę kontaktów, które w przyszłości mogą przynieść rezultaty w postaci projektów w obszarze pozyskiwania funduszy na opracowanie i wdrażanie rozwiązań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w naszym regionie lub wspólnych interesów.

Fotorelację z tego wydarzenia można obejrzeć tutaj.

Branża OZE czeka na nowe rozwiązania 13.01.2015

m_kolektory_choroszczPrzedsiębiorstwa działające w branży energii odnawialnej czekają na dwa istotne dla nich dokumenty – ustawę o OZE oraz strategię rozwoju polskiej energetyki do 2050 r., które mają być gotowe jeszcze w I kwartale 2015 r. Według ostatnich zapewnień rządu wejście w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii jest planowane na luty lub marzec br. więcej…

Ustawa o OZE już w Sejmie 07.08.2014

m_sejmPodczas posiedzenia Sejmu, które odbyło się 22 lipca br., miało miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dokument został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych w celu rozpatrzenia. Efekt prac komisji nad projektem w formie sprawozdania ma zostać przedstawiony do 23 września 2014 r.

OPTIMA członkiem Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego 09.09.2013

pwkeeOPTIMA POLSKA dołączyła do grona członków Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego (PWKEE), który jest wspólną inicjatywą Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, Politechniki Białostockiej, przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego i instytucji międzynarodowych. Podczas pierwszego spotkania członków Klastra, które odbyło się 6 września 2013 r. w siedzibie PFRR, Paweł Wyszyński, właściciel firmy OPTIMA POLSKA, wyraził swoją gotowość do wspierania działań mających na celu propagowanie ekologicznych technologii oraz uświadomienie społeczeństwa na temat korzyści wynikających z zastosowania odnawialnych źródeł energii. więcej…

IEO proponuje program mikrodotacji dla OZE 06.05.2013

solary_dachInstytut Energetyki Odnawialnej przekazał prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej założenia programu dotyczącego mikrodotacji NFOŚiGW obejmującego „domowe” technologie służące do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej. Propozycja IEO oraz ZP FEO ma wpisywać się w szersze ramy polityki państwa. Instytut szacuje bowiem, że do 2020 r. jedna trzecia wszystkich inwestycji w energetyce odnawialnej dotyczyć będzie małych i mikroinstalacji OZE.
więcej…