OPTIMA POLSKA zaprojektuje oraz wybuduje instalacje OZE w Gminie Szelków 04.05.2017

drukiW dniu dzisiejszym OPTIMA POLSKA podpisała z Gminą Szelków umowę w ramach projektu „Modernizacja energetyczna Zespołu Budynków w Gminie Szelków” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji zespołu budynków Gminy Szelków wraz z instalacją OZE.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 4.2 Efektywność energetyczna.

Głównym jego celem jest kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej, a tym samym poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i kosztów ogrzewania.

Realizacją projektu objęty zostanie zespół budynków użyteczności publicznej, stanowiący kompleks połączonych ze sobą obiektów, dla których wybrano rozwiązania wpływające w najbardziej skuteczny sposób na poprawę efektywności energetycznej. Są to: Urząd Gminy, Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Przedszkole i Hala Sportowa. W ramach prac zostanie wykonane m.in. 5600 mb odwiertów geotermalnych innowacyjną metodą GRD.

Realizacja projektu potrwa do końca listopada tego roku.