Ustawa o OZE przyjęta przez Sejm 20.02.2015

m_sejmW piątek, 20 lutego, Sejm przyjął ustawę o OZE. Podczas głosowania posłowie zdecydowali o odrzuceniu senackiej poprawki zastępującej taryfy gwarantowane dla prosumentów taryfą w wysokości 210 proc. średniej ceny rynkowej dla instalacji do 10 kW. Prosumentom udało się wygrać batalię o korzystne zapisy w ustawie o OZE, dzięki którym energię z instalacji do 10 kW będą sprzedawać do sieci po cenie gwarantowanej przez 15 lat od dnia oddania instalacji do użytku.

Za odrzuceniem poprawki głosowało 227 posłów, przeciw było 200, od głosu wstrzymało się 9 posłów. Za korzystnymi dla prosumentów rozwiązaniami głosowało niemal całe PSL, a także posłowie SLD, TR i PiS. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.