Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii 19.01.2015

m_sejmW piątek, 16 stycznia br., Sejm uchwalił ustawę o odnawialnych źródłach energii. Za przyjęciem projektu ustawy o OZE było 238 posłów, przeciw było 167, a 36 wstrzymało się od głosu.

Posłowie przyjęli większość z proponowanych przez klub PO poprawek. Wbrew koalicji rządowej przeszły wnioski mniejszości dotyczące m.in. energetyki prosumenckiej, poparte przez część posłów PSL. Dokonano zmiany systemu świadectw pochodzenia energii na system aukcyjny – podmiot, który zaproponuje najniższą cenę i wygra aukcję, otrzyma gwarancję wsparcia przez 15 lat. Aukcje będą oddzielne dla różnych technologii, dla dużych i małych instalacji. Wspieranie źródeł odnawialnych zostanie przerzucone na konsumentów, którzy mają mieć doliczoną do rachunku „opłatę OZE”. W pierwszym roku obowiązywania ustawy ma być to 2,27 zł za jedną megawatogodzinę prądu.

Przyjęto także wniosek mniejszości dotyczący możliwości wejścia do systemu aukcji dla instalacji do 1 MW wszystkich biogazowni rolniczych istniejących w dniu wejścia w życie ustawy. Nie przeszła natomiast poprawka ograniczająca współspalanie do 2 TWh rocznie.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii trafi teraz do Senatu.