Ustawa o OZE już w Sejmie 07.08.2014

m_sejmPodczas posiedzenia Sejmu, które odbyło się 22 lipca br., miało miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Dokument został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki i surowców energetycznych w celu rozpatrzenia. Efekt prac komisji nad projektem w formie sprawozdania ma zostać przedstawiony do 23 września 2014 r.

ZP FEO z propozycjami do ustawy o OZE 16.12.2013

m_rpowp_dodatW ostatnim czasie Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej przedstawił swoje uwagi i propozycje do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Przedstawiciele Związku są zdania, że projekt ustawy prezentowany w obecnym kształcie nie wdraża przepisów dyrektywy 2009/28/WE i stanowi zagrożenie dla konkurencyjności polskiego rynku odnawialnych źródeł energii. więcej…