OPTIMA na konsultacjach dotyczących programu „Prosument” 02.11.2013

m_rpowp12 listopada br. OPTIMA POLSKA – firma będąca członkiem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej – weźmie udział w konsultacji warunków technicznych programu priorytetowego „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii„, opracowywanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Białostocką firmę na spotkaniu będzie reprezentował jej właściciel, Paweł Wyszyński.

Członkowie ZPFEO brali już wcześniej udział w ogólnej konsultacji pierwszej propozycji „Prosumenta” w czerwcu 2013 r. – Wówczas kwestie techniczne były drugorzędne, dlatego też w naszej pracy skupiliśmy się na kwestiach kluczowych – przyznaje Grzegorz Wiśniewski, prezes ZPFEO. – Zaangażowanie członków Związku w konsultacje okazało się skuteczne, ponieważ jego efektem było wyeliminowanie z programu zagadnień dotyczących kotłów gazowych. Dzięki poprzednim konsultacjom udało się również doprowadzić do tego, że pracownicy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie mają już żadnych wątpliwości co do konieczności oparcia dofinansowania w „Prosumencie” na dotacjach. Co prawda program ruszy z opóźnieniem, prawdopodobnie nastąpi to w drugim kwartale 2014 r., jednak w tym momencie nie ma już większego zagrożenia, że program nie powstanie – dodaje Wiśniewski.

Prezes Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej przyznaje otwarcie, że kwestie techniczne zawarte w „Prosumencie” są bardzo ważne dla rynku OZE w Polsce. – Mam nadzieję, że uda nam się skutecznie włączyć w konsultacje, zająć konkretne stanowisko wobec wymogów dla każdej z mikroinstalacji i odpowiednio je umotywować – kończy swą wypowiedź Grzegorz Wiśniewski.