TRWA MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W MIEŚCIE HAJNÓWKA 01.03.2016

W mi250px-POL_gmina_Hajnówka_COAeście Hajnówka trwa właśnie montaż fotowoltaiki realizowany przez OPTIMĘ POLSKA. Docelowo urządzenia znajdą się na 41 budynkach mieszkalnych. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków lub na gruncie w mieście Hajnówka w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Uzyskała ona dofinansowanie w ramach programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” z NFOŚiGW.