Politechnika Białostocka stawia na energię odnawialną 09.04.2013

m_inno-eko-techJak informuje rektor Politechniki Białostockiej, prof. Lech Dzienis, już wkrótce energia odnawialna ma stać się specjalnością białostockiej uczelni. Dofinansowanie w wysokości 13 mln złotych, jakie Politechnika otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, stanowi jedynie pierwszą część dotacji, którą ma uzyskać białostocka uczelnia. Łącznie placówka otrzyma dofinansowanie w wysokości 30 mln złotych.

Dzięki przekazanym Politechnice Białostockiej środkom na jej terenie powstanie minielektrownia hybrydowa: wiatrakowa (która ma być wykorzystywana wyłącznie w celach naukowych) oraz fotowoltaiczna. W budynku Wydziału Budownictwa zamontowane zostaną pompy ciepła, a na dachu Hotelu Asystenta przy ul. Zwierzynieckiej pojawią się kolektory słoneczne, które będą wykorzystywane do podgrzewania wody użytkowej. Pod Bielskiem Podlaskim powstanie zaś biogazownia. Obecnie uczelnia przygotowuje dokumentację wymaganą do rozpoczęcia planowanych inwestycji. Ich budowa miałaby ruszyć w 2014 r.

Jednocześnie trwają prace związane z projektem Inno-Eko-Tech, w ramach którego przy Wydziale Budownictwa ma powstać innowacyjne centrum dydaktyczno-badawcze. W obiekcie ma znaleźć się kilkadziesiąt laboratoriów wyposażonych zostaną w nowoczesny sprzęt badawczo-pomiarowy oraz i 673 stanowiska badawcze nad alternatywnymi źródłami energii, budownictwem energooszczędnym i ochroną środowiska. Całkowity koszt inwestycji, której zakończenie zaplanowano na koniec 2014 r. to ok. 26 mln złotych. W planach uczelni pozostaje również uruchomienie dwóch nowych kierunków studiów – biotechnologii i ekoenergetyki.