OSTATNI KONKURS RPOWP NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII JUŻ ZA NAMI 04.02.2013

kolektory_sloneczne_daszek31 stycznia br. zakończył się ostatni konkurs na inwestycje w odnawialne źródła energii w ramach Działania 5.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Na konkurs wpłynęło 91 wniosków na łączną kwotę 480,6 mln zł, dofinansowanie wynosi 242 mln zł. Środki finansowe wesprą inwestycje polegające na zakupie urządzeń do produkcji i przesyłu energii z OZE i budowie sieci energetycznej służącej dystrybucji uzyskanej z alternatywnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

Dzięki dotacjom w województwie podlaskim zostaną wybudowane pierwsze rolnicze biogazownie – na budowę wartego 12,3 mln zł obiektu w Michałowie inwestor otrzymał dotację w wysokości 4,9 mln zł. Z kolei w Pokaniewie koszt budowy biogazowni wyniesie 11,9 mln zł (dotacja w wysokości 4,7 mln zł), w Szepietowie to kwota 12,5 mln zł (dotacja – 5,9 mln zł), w Sokółce – 12,2 mln zł (dotacja – 5,9 mln zł). Największą dotację wynoszącą przeszło 7,1 mln zł otrzymało Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z Siemiatycz, które w swoim projekcie zakłada produkcję energii cieplnej i elektrycznej z osadów pościekowych wartej 11,8 mln zł. Ponadto w Jedwabnem, Grabowcu, Wasilkowie i Lipsku powstaną fotowoltaiczne elektrownie słoneczne.