OPTIMA ZAMONTUJE OGNIWA FOTOWOLTAICZNE W MIEŚCIE HAJNÓWKA 15.11.2015

Hajnówka7 października br. w Hajnówce firma OPTIMA POLSKA podpisała umowę na dostawę i montaż ogniw fotowoltaicznych w ramach realizacji projektu „Montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków lub na gruncie w mieście Hajnówka w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Gminę Miejską Hajnówka reprezentował Jerzy Sirak, Burmistrz Miasta Hajnówka, natomiast firmę OPTIMA POLSKA jej właściciel, Paweł Wyszyński.
Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.
Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie i uruchomienie 41 instalacji fotowoltaicznych na prywatnych nieruchomościach w mieście Hajnówka.
Realizacja projektu potrwa do kwietnia 2016 r.