O ENERGII ODNAWIALNEJ NA FORUM ROZWOJU EFEKTYWNEJ ENERGII 03.04.2013

solary_francja25 marca br. w Warszawie Forum Rozwoju Efektywnej Energii zorganizowało debatę poświęconą modernizacji energetycznej polskiej wsi i roli poszczególnych źródeł energii. W swoim wystąpieniu prof. Krzysztof Żmijewski, sekretarz generalny Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, a zarazem członek międzyresortowego zespołu ds. Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej ocenił perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej i prosumenckiej w Polsce.Jak podkreślił, istnieje niebezpieczeństwo, że w latach 2015-17 bezpieczeństwo energetyczne Polski może zostać zachwiane, czego efektem może być wprowadzenie w godzinach szczytu różnych stopni zasilania. Żmijewski zaznaczył również, że elektrownie konwencjonalne będą mogły zapewnić bezpieczeństwo energetyczne dopiero około 2018 r., a ewentualna elektrownia jądrowa – prawdopodobnie dopiero w 2025 r. Zdaniem prof. Żmijewskiego, jeśli systemowe rozwiązania są niewystarczające, należy sięgnąć do rozwiązań uzupełniających z zakresu energetyki odnawialnej, większych siłowni lub albo mikroinstalacji.