OPTIMA POLSKA WYKONA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU CARITAS W CHMIELNIKU 05.04.2018

IMG_1056W dniu dzisiejszym OPTIMA POLSKA podpisała umowę z CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ  w celu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowego na Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia wraz z rozbudową, nadbudową przebudową w miejscowości Chmielnik gmina Czarna Białostocka”.

Zadanie to zostanie realizowane w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

W zakres prac wejdzie m.in wykonanie instalacji kolektorów słonecznych,instalacji wentylacji dolotowo-wyciągowej wraz z rekuperacją ciepła, docieplanie ścian i fundamentów, wymiana stolarki, tynkowanie elewacji, wykonanie sufitów, przedścianki, opaski budynku, nowych murków oporowych oraz instalacji sanitarnej.

Prace mają potrwać do końca września 2018 roku.IMG_1060