IEO uruchamia program „Obywatel z energią” 30.01.2015

m_obywatelInstytut Energetyki Odnawialnej uruchomił autorski system doradczy „Obywatel Z Energią”. Dostępne pod adresem www.obywatelzenergia.pl narzędzie doradcze służy do wspomagania decyzji w zakresie inwestycji w mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii zarówno dla właścicieli gospodarstw domowych, rolnych, jak i małych firm. Aplikacja posiada wbudowane algorytmy obliczeniowe umożliwiające optymalny dobór systemów fotowoltaicznych, przydomowych elektrowni wiatrowych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, mikrobiogazowni i kotłów na biomasę, a wkrótce również układów kogeneracyjnych na biopłyny.

Dzięki systemowi użytkownik dowie się między innymi, które z dostępnych na rynku technologii będą dla niego najbardziej opłacalne, jakie poniesie nakłady inwestycyjne oraz kiedy nastąpi zwrot inwestycji. Aplikacja podaje również kilka innych parametrów technicznych i finansowych.

System pozwala również na znalezienie sprawdzonego instalatora – Integratora Mikroinstalacji OZE. Wszyscy promowani przez Obywatela z Energią instalatorzy odbyli szkolenie w Instytucie Energetyki Odnawialnej w zakresie optymalnego doboru i integracji technologii OZE w systemach hybrydowych. Wkrótce będzie można znaleźć ich na mapie.

Obywatel Z Energią prowadzi także własnego bloga, na którym publikowane będą wyniki z prowadzonych przez IEO prac badawczych w zakresie integracji systemów OZE, możliwości finansowania inwestycji, obliczania ekonomiki inwestycji, ścieżek proceduralnych dotyczących przyłączania do sieci i budowania mikroinstalacji oraz wielu innych istotnych tematów.