Omówienie projektu nowelizacji ustawy o OZE- posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej 10.05.2016

814193_SEJM200905_HP07_54Głównym punktem dzisiejszego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Energii Odnawialnej jest omówienie najnowszego projektu ustawy o energii odnawialnej, który na stronach sejmowych ukazał się pod koniec ubiegłego tygodnia. Udział w pracach Zespołu potwierdzili przedstawiciele Ministerstwa Energii. Kluczową proponowaną zmianą jest zastąpienie systemu taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji do 10 kW tzw. „opustem” – za każdą kilowatogodzinę energii wprowadzonej do sieci prosument ma otrzymać rabat na energię kupowaną. Przy instalacji o mocy do 7 kW wyniesie on 70 %, powyżej 7 kW – 50%, a w przypadku mikroinstalacji dofinansowanych ze środków publicznych – 35%. Projekt przewiduje preferencje dla stabilnych źródeł energii odnawialnej; zawiera m.in. pojęcia klastrów energetycznych oraz „hybrydowej instalacji OZE”, nową definicję „instalacji odnawialnego źródła energii”, nowy kształt koszyków aukcyjnych, wie. Proponowane zmiany pogarszają zdecydowanie  warunki inwestycji prosumenckich. Odebranie prosumentom prawa do taryf gwarantowanych krytycznie oceniają eksperci branżowi, którzy podkreślają, że są one „jedynym sprawiedliwym, stabilnym i przewidywalnym systemem wsparcia”.

Projekt nowelizacji ustawy o OZE w załączniku poniżej:

Projekt_nowelizacja_ustawy_o_OZE