TERMOMODERNIZACJA W SZEPIETOWIE – NOWY PROJEKT OPTIMA POLSKA 15.12.2017

na strone

W dniu 13.12.2017r. OPTIMA POLSKA podpisała umowę z Gminą Szepietowo w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Miejskiego w Szepietowie”

W zakres modernizacji wejdzie m.in docieplenie ścian, wymiana stolarki, instalacje elektryczne oraz modernizacja instalacji grzewczej, wod.-kanalizacyjnej a także wykonanie instalacji chłodzącej. Zadanie to realizowane jest z dofinansowaniem w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej.

Prace mają potrwać do końca maja 2018 roku.