Senat wprowadza zmiany w ustawie o OZE 29.01.2015

m_senatObradująca 28 stycznia br. senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęła rządowe propozycje zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Dziś projektem zajmą się dwie inne komisje.

Senatorowie nie zajęli się wczoraj najbardziej kontrowersyjnym przepisem – tzw. poprawką prosumencką – przyjętą w ostatniej chwili w Sejmie i gwarantującą pierwszym inwestorom w mikroinstalacje do 10 kW taryfy feed-in. Tymczasem koncern PGE skierował do senackich komisji pismo, w którym chce odrzucenia poprawki. Zdaniem prezesa PGE, dynamiczny rozwój sektora prosumenckiego mógłby oznaczałby drastyczny spadek zużycia węgla kamiennego.

Projekt ustawy trafi na plenarne posiedzenie Senatu rozpoczynające się na początku lutego.