W Senacie trwa dyskusja o poprawce prosumenckiej 02.02.2015

29 stycznia br. w Senacie odbyło się posiedzenie senackich Komisji m_senatGospodarki Narodowej i Środowiska, na którym zajęto się projektem ustawy o OZE przyjętej przez Sejm w dniu 16 stycznia br. W trakcie posiedzenia połączonych senackich komisji nie głosowano nad wnioskiem Ministerstwa Gospodarki ws. skreślenia tzw. poprawki prosumenckiej oraz dwóch innych przepisów, które Sejm przyjął wbrew koalicji. Głosowanie nad wnioskiem Ministerstwa Gospodarki o rezygnację z taryf gwarantowanych dla pierwszych 800 MW mikroinstalacji o mocach do 10 KW, odbędzie się 4 lutego.