Paweł Wyszyński wiceprezesem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej 11.02.2014

m_wyszynski31 stycznia 2014 roku Paweł Wyszyński, właściciel firmy OPTIMA POLSKA, w wyniku dokonanej przez Komisję Rewizyjną i Radę Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej rekomendacji został wybrany przez władze ZP FEO na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Prezesem Zarządu została Katarzyna Motak – Prezes Zarządu firmy Caldoris Polska, a drugim wiceprezesem Przemysław Kowalski, Prezes Zarządu firmy Ren Ventures. Członkami Komisji Rewizyjnej ZP FEO zostali wybrani Henryk Klein (Opal Labor) i Krzysztof Brzozowski (SWE), a w skład Rady Związku weszli Witold Jabłoński (Bachus), Andrzej Kaczmarczyk (Opa Labor), Zenon Laszuk (Rapid), Grzegorz Wiśniewski (Instytut Energetyki Odnawialnej) oraz Zdzisław Ząber (Dr Ząber).

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Paweł Wyszyński objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zaledwie dwanaście miesięcy po dołączeniu kierowanej przez niego firmy OPTIMA POLSKA do grona członków ZP FEO.

Najbliższe spotkanie członków nowego i przedstawicieli ustępującego zarządu ma odbyć się 14 lutego 2014 r. w Warszawie. Wówczas omówiony zostanie zaproponowany przez poprzedni Zarząd program działania ZP FEO na bieżący rok. Wiadomo już, że nowe władze Związku mają aktywnie kontynuować prace nad ostateczną formułą programu Prosument oraz monitorować projekt ustawy o OZE, który w ciągu najbliższych tygodni ma trafić do Sejmu.

„Mam nadzieję, że także ci z Państwa, którzy obecnie członkami ZP FEO z różnych powodów nie są, dołączą ponownie pod nowym kierownictwem do Związku, który okrzepł i jak nieskromnie sądzę stał się jedną z ważniejszych organizacji OZE w Polsce i jego rola w promocji interesów firm członkowskich będzie rosła, także na tle innych organizacji” – napisał w komunikacie do członków Związku ustępujący prezes ZP FEO Grzegorz Wiśniewski.