STAŻ W OPTIMA POLSKA 04.07.2018

20180702_113122Wraz z końcem roku szkolnego jedna z uczennic Zespołu Szkół Handlowo – Ekonomicznych w Białymstoku rozpoczęła  miesięczny staż  w OPTIMIE. Będzie to dobra okazja na pogłębienie wiedzy i umiejętności opanowanych w szkole                                   w rzeczywistych warunkach pracy.

Staż w OPTIMA POLSKA będzie możliwością do bliższego poznania firmy, jej pracowników oraz specyfiki pracy w branży energii odnawialnej a także do zdobycia doświadczenia i wiedzy poprzez realizację zadań i projektów.

Staże są organizowane zgodnie z projektem pt. „ZSHE swoim uczniom na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, OS PRIORYTETOWA III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, DZIAŁANIE 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki.