Spotkania z beneficjentami projektu w gminie Brańsk 15.04.2015

m_branskW dniach 14 i 15 kwietnia 2015 r. w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury im Anny Dernowskiej w Kalnicy odbyły się spotkania przedstawicieli firmy OPTIMA POLSKA – wykonawcy inwestycji montażu 246 instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej – z mieszkańcami Gminy Brańsk. Na spotkaniach można było otrzymać szczegółowe informacje na temat inwestycji oraz związanych z nią kwestii technicznych.

Przypomnijmy, że rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” nastąpi w kwietniu 2015 r., a jego zakończenie na przełomie czerwca i lipca tego samego roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.