OPTIMA przyjmuje stażystów 31.07.2013

zielone_miejsca_pracyNa podstawie umowy z dnia 11.06.2013 r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy firma OPTIMA przyjęła na staż 4 osoby. Dwie z nich rozpoczęły staż 15 lipca, kolejne dwie pojawią się w firmie 1 sierpnia. W przypadku każdej z nich staż będzie trwał 4 miesiące, zaś stażysta nabędzie umiejętności instalacji urządzeń sektora OZE. Stażyści dowiedzą się w jaki sposób poprawnie należy montować kolektory słoneczne, pompy ciepła ogniwa fotowoltaiczne. Wezmą również udział w imprezach branżowych, targach i wystawach organizowanych przez firmę OPTIMA POLSKA.

Staże są organizowane w ramach realizacji projektu PWP „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.