OPTIMA na szkoleniu nt. społecznej odpowiedzialności biznesu 13.09.2013

bfkk_szkolenie_csrPrzedstawiciele firmy OPTIMA biorą dziś udział w organizowanym przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr szkoleniu pt. „Budowanie strategii odpowiedzialnego biznesu CSR w przedsiębiorstwie”. Tematem zajęć jest CSR (ang.: Corporate Social Responsibility) – koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Według tego podejścia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza spełniania przez przedsiębiorstwa wyłącznie wymogów formalnych i prawnych, lecz również zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, ochronę środowiska i relacje z podmiotami, którzy mogą mieć faktyczny wpływ na efektywność ich działalności gospodarczej oraz ich rosnącą innowacyjność.