SENAT ZA NOWELIZACJĄ USTAWY O EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH I PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA 24.12.2012

m_co2Senat zaakceptował przyjętą 12 grudnia 2012 r. przez Sejm nowelizację ustawy o zarządzaniu emisją gazów cieplarnianych oraz prawa ochrony środowiska. Nowe regulacje umożliwią realizację i monitorowanie projektów w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji po 31 grudnia 2012 r., m.in. przez wprowadzenie mechanizmu refinansowania z Rachunku Klimatycznego kosztów poniesionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego wojewódzkie odpowiedniki. Nowelizacja upraszcza zasady monitorowania projektów oraz raportowania o wydawanych środkach i osiągniętych efektach ekologicznych.

Zmiany wprowadzone do projektu nowelizacji dotyczą m.in. ujednolicenia systemu monitorowania efektów związanych z uniknięciem lub redukcją emisji gazów cieplarnianych w ramach Krajowego Systemu Zielonych Inwestycji. Podmiotem odpowiedzialnym za monitoring będzie NFOŚiGW. Jak tłumaczą przedstawiciele rządu, zmiany mają uatrakcyjnić system dla nabywców jednostek przyznanej emisji, przez co umożliwione będzie potencjalne zwiększenie środków, które mogą być zaangażowane w inwestycje w zakresie efektywności energetycznej i rozwoju OZE.