ZP FEO o zmienionym programie Prosument 07.06.2015

m_zpfeo25 maja br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprezentował projekt zmienionego programu priorytetowego Prosument. Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej zdecydowanie popiera propozycje zniesienia obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną, jednakże część zapisów programu wciąż wymaga dopracowania.

więcej…

ZP FEO o poprawce prosumenckiej w projekcie ustawy o OZE 16.12.2014

m_zpfeoZdaniem Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) obecna wersja projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii nie wspiera rozwoju energetyki prosumenckiej. ZP FEO z wielką uwagą odnosi się do poprawki prosumenckiej zgłoszonej przez posła Artura Bramorę z klubu PSL podczas posiedzenia podkomisji sejmowej z dnia 25 listopada 2014 r, która ma na celu wprowadzenie po raz pierwszy do polskiego systemu wsparcia OZE tzw. taryfy gwarantowanej na energię elektryczną wyprodukowaną w najmniejszych, przydomowych źródłach prosumenckich. więcej…

ZP FEO apeluje o poprawki w ustawie o OZE 07.10.2014

m_sejmZwiązek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej przedstawił propozycje poprawek do ustawy do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poprawka dotyczy wprowadzenia silniejszego wsparcia dla mikroinstalacji, zwłaszcza o najmniejszych mocach do 3 kW oraz w przedziale małych mocy od 3 do 10 kW, które są szerzej dostępne ekonomiczne i technicznie dla przeciętnego gospodarstwa domowego. więcej…