Farma fotowoltaiczna w SPPZOZ w Choroszczy działa już rok! 02.12.2016

Pod koniec 2015 r. OPTIMA POLSKA zakończyła montaż 240 kolektorów słonecznych o łącznej mocy 480 kW oraz budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 208 kW w SPPZOZ w Choroszczy w ramach projektu: „Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę wspomagającej instalacji fotowoltaicznej i solarnej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Choroszczy”.