PROGNOZA DLA RYNKU ENERGII ODNAWIALNEJ W POLSCE NA ROK 2013 03.01.2013

m_prognozaJak wynika z analizy portalu energii odnawialnej Reo.pl, w ostatnim kwartale 2012 r. w branży energii odnawialnej dało się odczuć wzrost projektów generowanych zarówno przez producentów solarnych ogniw fotowoltaicznych, jak również firmy wdrażające rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej. Jednocześnie podmioty działające obecnie w branży energetyki wiatrowej zaczęły rozwijać projekty farm fotowoltaicznych o mocy powyżej 10 MW. Wiele wskazuje na to, że trend utrzyma się również w 2013 roku, kiedy to zgodnie z założeniami ustawy o OZE preferowane będą źródła energii inne niż wiatr.

Jak twierdzą analitycy portalu, w branży odnawialnych źródeł energii najbardziej poszukiwani są obecnie specjaliści, którzy są w stanie poprowadzić budowę po stronie inwestora, inżyniera kontraktu jak również firmy wykonawczej. W drugim kwartale 2013 r. zwiększy się zapotrzebowanie na kierowników projektów po stronie realizacyjnej, projektantów instalacji biogazowych oraz ciepłowniczych. W trzecim i czwartym kwartale 2013 r. ma zaś nastąpić wzrost zatrudnienia w całym sektorze w związku z uchwaleniem oczekiwanej przez wiele podmiotów ustawy o odnawialnych źródłach energii.