Sejm przyjął nowelizację ustawy o OZE 13.06.2016

sejm_dzieciNowe przepisy największe wsparcie w systemie aukcji energii z OZE przewidują przede wszystkim dla tych technologii, które wytwarzają energię w sposób stabilny i przewidywalny. Mniejsze wsparcie przeznaczone będzie na produkcję energii z wiatru i słońca. 10 czerwca br. w Sejmie za przyjęciem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródeł energii zagłosowało 244 posłów, 177 było przeciw, od głosu wstrzymało się 19 posłów.

W toku prac poprawiono m.in. wstępne propozycje w nowym systemie wsparcia dla prosumentów, którzy mają korzystać z tzw. opustów. Początkowo Ministerstwo Energii zaproponowało, aby opust wyniósł 1:0,7 dla instalacji o mocy do 7 kW, 1:0,5 dla instalacji o mocy 7-40 kW, a także 1:0,35 dla mikroinstalacji z dotacją. Ostatecznie podniesiono poziom opustów do 1:0,8 dla instalacji o mocy do 10 kW i do 1:0,7 dla pozostałych mikroinstalacji o mocy do 40 kW, a także wydłużono okres wsparcia z 10 lat do 15 lat. Po tym okresie nowelizacja nie przewiduje jakichkolwiek zasad traktowania nadwyżek nieskonsumowanej energii.

Dodatkowo na etapie prac nad nowelizacją wprowadzono poprawkę, która ma rozwiązać problem tzw. bilansowania międzyfazowego.

Autorzy nowelizacji ustawy o OZE wychodzą z założenia, że prosumenci nie powinni sprzedawać nadwyżek wyprodukowanej energii, ale w zamian mogą czerpać korzyści z wymiany barterowej z zakładem energetycznym, uzyskując opusty na odbieraną energię – przy uwzględnieniu określonego współczynnika, pomniejszonego o pewną premię za „przechowanie” nadwyżki energii, której prosumenci nie skonsumowali od razu i którą oddali do sieci.

Najkorzystniejszym finansowo rozwiązaniem dla prosumentów pozostanie jak największa autokonsumpcja wyprodukowanej energii, dająca największe oszczędności na rachunku za energię.

Rząd, choć ustawa nie weszła jeszcze w życie już zapowiedział jej nowelizację. Będzie pracował nad rozwiązaniami, dzięki którym prosumentami będą mogli zostać mali i średni przedsiębiorcy.

Zapisany w przyjętej w ostatni piątek przez Sejm nowelizacji ustawy o OZE termin jej wejścia w życie to 1 lipca br.

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/476_u/$file/476_u.pdf