NOWY ROK- NOWE WYZWANIA FIRMY OPTIMA POLSKA 10.01.2018

IMG_0979W dniu dzisiejszym OPTIMA POLSKA podpisała umowę z Gminą Kołaki Kościelne w ramach projektu”Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych”.

 

Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Kołakach Kościelnych będzie polegać na montażu pompy ciepła wraz z odwiertami, montażu instalacji fotowoltaicznej, modernizacji instalacji c.o. oraz c.w.u., ociepleniu ścian budynku, stropu, wymiana drzwi wejściowych oraz okien w budynku.

Realizacja projektu potrwa do końca maja tego roku.

IMG_0980

IMG_0983IMG_0984