Prosument II. Nawet 30-procentowe dotacje ze środków NFOŚiGW 10.10.2017

prosumentDotacje wraz z preferencyjnymi pożyczkami dla prosumentów będą znowu dostępne w Banku Ochrony Środowiska. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił BOŚ do 40 mln zł, w tym do 12 mln zł na dotacje, z przeznaczeniem na zawieranie umów z przyszłymi prosumentami – osobami fizycznymi, wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi. BOŚ rozpocznie przyjmowanie wniosków w programie „EKOkredyt Prosument II” już w połowie tego miesiąca.

Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

 • małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych:
  • źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  • pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  • kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  • systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp
  • małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
  • mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
 • instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła, wymienione powyżej, przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione

Dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (rozumianych jako koszt wykonania projektu instalacji, dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem) , w tym:

w formie dotacji:

 • a) dla instalacji do produkcji ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne, źródła opalane biomasą) – do 15% kosztów kwalifikowanych,
 • b) dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja) – do 30% kosztów kwalifikowanych.

w formie kredytu preferencyjnego:

 • oprocentowanie w wysokości 1% w skali roku
 • okres kredytowania do 15 lat.

Najnowsza edycja EKOkredytu Prosument, podobnie jak i poprzednia, skierowana jest do klientów indywidualnych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Większe są natomiast możliwości związane z wyborem instalacji. Obecnie sfinansowanie zakupu pompy ciepła czy kolektorów słonecznych nie musi być związane z jednoczesnym montażem instalacji elektrycznej, np. paneli fotowoltaicznych.

Preferencyjne kredyty oraz dotacje na zakup i montaż m.in. instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła czy kotłów na biomasę będą dostępne w BOŚ od 16 października 2017 r.

Więcej na: https://www.bosbank.pl/klienci-indywidualni/finansowanie-twoich-marzen/kredyty-dla-domu/kredyty/ekokredyt-prosument-ii