Prace nad nowelizacją ustawy o OZE zakończone 23.06.2016

sejm-mamprawowiedziec.pl_Kancelaria Prezesa Rady MinistrowPosłowie podczas środowego głosowania przyjęli wszystkie poprawki do nowelizacji ustawy o OZE, które zgłosili senatorowie. Większość z nich miała charakter legislacyjno-porządkujący. W najbliższych dniach nowelizacja, która zmienia zapisy dotyczące wsparcia dla produkcji zielonej energii, powinna trafić do prezydenta. Ten zapewne szybko ją podpisze, aby nowy system wsparcia mógł wejść w życie już z dniem 1 lipca br. Przeciwko zaproponowanym w ustawie rozwiązaniom głosowali posłowie PO, Nowoczesnej i PSL, przeciwni im są również przedstawiciele większości środowisk związanych z OZE; natomiast wyraźnie je poparł – obok PIS – klub Wolni i Solidarni.

Ustawa, procedowana jako projekt poselski grupy posłów PiS, choć faktycznie wypracowana w resorcie energii, wprowadza kolejne już zmiany dotyczące wsparcia państwa dla odnawialnych źródeł energii (poprzednie pochodzą z lutego 2015 roku). Mają one pozwolić uzyskać do 2020 r. 15-proc. udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu energii, co wpisuje się w politykę energetyczną Unii Europejskiej.