ZP FEO z propozycjami do ustawy o OZE 16.12.2013

m_rpowp_dodatW ostatnim czasie Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej przedstawił swoje uwagi i propozycje do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Przedstawiciele Związku są zdania, że projekt ustawy prezentowany w obecnym kształcie nie wdraża przepisów dyrektywy 2009/28/WE i stanowi zagrożenie dla konkurencyjności polskiego rynku odnawialnych źródeł energii. Członkowie ZP FEO uważają, że propozycja regulacji w obecnej formie blokuje możliwości rozwoju mikroinstalacji, pogarsza możliwości rozwoju małych instalacji i sektora „zielonego” ciepła, a także znacznie pogarsza konkurencyjność przemysłu produkującego urządzeń dla OZE.

W związku z powyższymi uwagami Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej wnioskuje o zaprzestanie prac nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii w wersji z dnia 12 listopada 2013 roku i postuluje powrót do prac nad projektem z dnia 4 października 2012 roku. Jednocześnie ZP FEO zwraca uwagę, że podczas prac istnieje możliwość wykorzystania tylko niektórych rozwiązań aktualnego projektu.