OPTIMA zamontuje kolektory słoneczne w Gminie Brańsk 02.04.2015

m_bransk_umowa2 kwietnia br. firma OPTIMA POLSKA podpisała z Gminą Brańsk umowę obejmującą swym zakresem dostawę i montaż 246 instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk. Rozpoczęcie realizacji projektu pn. „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” nastąpi w kwietniu 2015 r., a jego zakończenie na przełomie czerwca i lipca tego samego roku.

Projekt „Montaż instalacji solarnych na budynkach prywatnych mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Brańsk” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. To jeden z ostatnich projektów finansowanych z tej puli. OPTIMA została wyłoniona jako jego wykonawca w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowę o realizacji projektu podpisali Andrzej Jankowski, Wójt Gminy Brańsk i Paweł Wyszyński, właściciel firmy OPTIMA POLSKA. – Bardzo cieszymy się, że udało nam się pozyskać kolejny projekt z branży odnawialnych źródeł energii – powiedział Paweł Wyszyński. – Nie ukrywam, że bardzo nam na nim zależało. Przede wszystkim dlatego, że będziemy realizować go na terenie województwa w którym pracujemy i mieszkamy na co dzień. Zależy nam na promowaniu energii odnawialnej w naszym regionie. Dlatego też możecie być Państwo pewni, ze dołożymy wszelkich starań by użytkownicy kolektorów słonecznych byli zadowoleni ze świadczonych przez nas usług – dodał Wyszyński.

bransk_podpisanie_umowy

Na zdjęciu: Andrzej Jankowski, Wójt Gminy Brańsk i Paweł Wyszyński, właściciel firmy OPTIMA POLSKA.