WYNIKI KONKURSU UMWP DLA DZIAŁANIA 5.2 (ENERGIA ODNAWIALNA – SŁONECZNA) 26.12.2012

m_umwpUrząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w związku z zakończoną oceną formalną wniosków w ramach Działania 5.2 (Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska – projekty z zakresu Energii odnawialnej: słonecznej) opublikował listę z wynikami konkursu. Spośród 42 wniosków, które wpłynęły w ramach konkursu pozytywną ocenę formalną przeszło 37 wniosków na ogólną wartość 112 501 895,36 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 83 055 912,52 zł. Odrzuconych ze względów formalnych zostało 5 wniosków na ogólną wartość 8 471 087,93 zł, w tym wartość dofinansowania wynoszącą 6 896 284,42 zł.

Nabór wniosków w ramach Działania 5.2. (Energia odnawialna: słoneczna) trwał od 31.08.2012 do 31.10.2012 r. Środki finansowe w ramach konkursu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Lista konkursowa zawierająca wyniki oceny formalnej jest dostępna pod adresem www.rpowp.wrotapodlasia.pl.