OPTIMA POSZERZA FACHOWĄ WIEDZĘ 19.12.2012

m_dyplomyNa Politechnice Białostockiej dobiegło końca prowadzone od listopada 2012 r. szkolenie pt. „Odnawialne źródła energii”, zakończone egzaminem z pozytywnym wynikiem i rozdaniem dyplomów. Uczestnikami szkolenia byli również pracownicy firmy OPTIMA POLSKA. Celem projektu było zwiększenie transferu specjalistycznej wiedzy z uczelni do podlaskich przedsiębiorstw poprzez realizację szkoleń praktycznych i staży podnoszących kwalifikacje ich pracowników. W ramach zajęć omówione zostały zagadnienia analizy zapotrzebowania i bilansowania energii, opracowywania koncepcji użytkowej i projektowej systemów zastosowania OZE pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych. Uczestnicy szkolenia omówili też kwestie projektowania i produkcji urządzeń OZE, kosztów uzyskania jednostki energii w systemie energetycznym, audytów energetycznych obiektów oraz pozyskiwania środków finansowych na wytwarzanie nowych źródeł energii odnawialnej.