RPOWP: 18 mln złotych na energię odnawialną 14.01.2015

m_daszek13 stycznia br. Zarząd Województwa Podlaskiego zdecydował o przyznaniu 17 podlaskim przedsiębiorstwom, szkołom i szpitalom blisko 18 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na wykorzystanie energii odnawialnej na własne potrzeby. Ich projekty znajdowały się na liście rezerwowej po ostatnim konkursie z Działania 5.2 (Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska), ogłoszonym w ramach RPO pod koniec 2013 roku.

Całkowita wartość projektów to 22,5 mln zł, natomiast dofinansowanie z RPO to prawie 18 mln zł. Łącznie dzięki wsparciu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w naszym regionie powstaje ponad sto inwestycji, związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Ich wartość to ponad 317 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 173,5 mln zł.