OPTIMA POLSKA wspiera inicjatywę ONZ „Caring for Climate” 17.11.2013

m_caringOPTIMA POLSKA przystąpiła do międzynarodowej inicjatywy „Caring for Climate”, prowadzonej wspólnie przez Sekretarza Generalnego ONZ w ramach inicjatywy Global Compact, Program Środowiskowy ONZ (UNEP) oraz Ramową Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). 13 listopada br. Paweł Wyszyński, właściciel firmy, wziął udział w uroczystej inauguracji tej inicjatywy w Polsce, podczas której wziął udział w rozmowach z przedstawicielami rządu, ONZ, świata dyplomacji i biznesu.

Podczas spotkania, które odbyło się w Restauracji Concept 13 w Warszawie Prezydent Procesu Klimatycznego – Minister Środowiska Marcin Korolec wraz z Krajowym Przedstawicielem UN Global Compact – Kamilem Wyszkowskim zainaugurowali polską odsłonę globalnej inicjatywy ONZ „Caring for Climate”. W ramach inauguracji przeprowadzona została również krótka debata pt. „Polski biznes a środowisko – razem czy osobno? Perspektywa lat 2014 – 2020“.

Celem inicjatywy „Caring for Climate” jest wspieranie organizacji, które podejmują liczne działania odpowiedzialne środowiskowo oraz dążą do przeciwdziałania zmianom klimatycznym, a także stworzenie platformy wymiany doświadczeń przedstawicieli rządu i biznesu, zmierzających do zapobiegania zmianom klimatu. Dotychczas do inicjatywy przyłączyło się ponad 250 firm oraz instytucji z 60 państw.

Inauguracja „Caring for Climate” w Polsce miała charakter VIP-owski i była najistotniejszym wydarzeniem ONZ będącym wstępem do High Level Roundtable w ramach Szczytu Klimatycznego COP19. W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele głównych mediów, obejmujących patronatem mediowym Szczyt Klimatyczny.