DOFINANSOWANIE KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH W RAMACH FUNDUSZU SZWAJCARSKIEGO 30.11.2012

m_szwajcarskiW ramach projektu „Kolektory słoneczne w Dorzeczu Wisłoki”, opracowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wybrani mieszkańcy województw podkarpackiego i małopolskiego otrzymali dofinansowanie na instalację kolektorów słonecznych (solarów). Projekt zakłada instalację systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie 20 gmin z województw podkarpackiego i małopolskiego należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

Głównym kryterium wyboru osób prywatnych, które otrzymały dotację na instalację kolektorów słonecznych, była ich sytuacja materialna. Mimo, że instalacje dla osób prywatnych będą kosztowały do ok. 11 tys. złotych, ich użytkownicy zapłacą tylko 1/3 tych kosztów. Przez 5 lat Fundusz będzie pokrywał też wszystkie koszty związane z konserwacją kolektorów.

Dzięki szwajcarskim środkom kolektory słoneczne (solary) zostaną zainstalowane na 117 budynkach publicznych i 4266 budynkach prywatnych, natomiast układy fotowoltaiczne zostaną zamontowane na 4 budynkach użyteczności publicznej. Dla mieszkańców biorących udział w projekcie zorganizowane zostaną również kampania informacyjna oraz szkolenia i warsztaty. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na 83 mln złotych. Szwajcarski grant w wysokości 62 mln złotych zapewni 75 proc. jego finansowania.