IEO proponuje program mikrodotacji dla OZE 06.05.2013

solary_dachInstytut Energetyki Odnawialnej przekazał prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej założenia programu dotyczącego mikrodotacji NFOŚiGW obejmującego „domowe” technologie służące do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej. Propozycja IEO oraz ZP FEO ma wpisywać się w szersze ramy polityki państwa. Instytut szacuje bowiem, że do 2020 r. jedna trzecia wszystkich inwestycji w energetyce odnawialnej dotyczyć będzie małych i mikroinstalacji OZE.
więcej…

NFOŚiGW PRACUJE NAD PROGRAMEM WSPARCIA DLA MIKROINSTALACJI 27.03.2013

m_nfosgwNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pracuje nad pierwszym w Polsce programem mikrofinansowania, czyli wsparcia małych projektów. W jego ramach osobom indywidualnym byłyby udzielane pożyczki na zainstalowanie przydomowych mikroźródeł energii odnawialnej, tj. kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów na biomasę, elektrowni wiatrowych i systemów fotowoltaicznych o niewielkich gabarytach. Dzięki inicjatywie w ciągu czterech lat liczba mikroinstalacji w Polsce miałaby wzrosnąć o 104 tysiące. więcej…