Rozmowy o odnawialnej energii. Za nami debata „OZE na wsi dla zwykłego mieszkańca” 24.11.2017

1W czwartek, 23.11.2017 r., w godz. od 12.00 do 14.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego odbyła się debata poświęcona Odnawialnym Źródłom Energii na terenach wiejskich. Jej celem było zwiększenie świadomości mieszkańców obszarów wiejskich na temat możliwości wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii. W roli jednego z ekspertów, jako wieloletni praktyk OZE, wystąpił m.in. Paweł Wyszyński. Oprócz niego byli obecni również: Stefan Krajewski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, dr inż. Małgorzata Smuczyńska, praktyk OZE, Michał Frydrych, przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Marcin Muszyc z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Debatę prowadził i moderował prof. dr hab. inż. Maciej Zajkowski  z Politechniki Białostockiej.

Spotkanie było szansą na poznanie racjonalnych sposobów wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz stworzyło warunki do wyrobienia sobie własnej opinii odnośnie poszczególnych technologii. W trakcie debaty poruszone zostały różne zagadnienia jak np. przyszłość rynku energii oraz zaprezentowane zostały najnowsze osiągnięcia i rozwiązania z zakresu wykorzystania OZE, ze szczególnym uwzględnieniem energii prosumenckiej.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

1