Paweł Wyszyński panelistą Wschodniego Kongresu Gospodarczego 02.09.2014

m_wkg_2014W piątek, 19 września br. Paweł Wyszyński, właściciel firmy OPTIMA POLSKA, w ramach odbywającego się w Białymstoku Wschodniego Kongresu Gospodarczego weźmie udział w dyskusji nt. idei energetyki prosumenckiej i jej atrakcyjności w społecznym odbiorze. W dyskusji wezmą udział również: Waldemar Pawlak (poseł na Sejm RP, Premier RP w roku 1992 oraz w latach 1993-1995, Wicepremier; Minister Gospodarki w latach 2007-2012), Ryszard Rabiega (Prezes Zarządu, BIO POWER Sp. z o.o.), Małgorzata Skucha (Prezes Zarządu, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), Wojciech Trzasko (Przewodniczący Rady Klastra, Północno-Wschodni Klaster Ekoenergetyczny; Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy, Wydział Elektryczny, Politechnika Białostocka) oraz Grzegorz Wiśniewski, (Prezes Zarządu, Instytut Energetyki Odnawialnej). Uczestnicy spotkania poruszą temat opłacalności inwestycji w mikroinstalacje, zastanowią się nad rolami polskiego rolnika i mikroprzedsiębiorcy jako potencjalnych inwestorów, omówią ideę spółdzielni energetycznych oraz zapotrzebowania na energię i zrównoważony rozwój w gminach przygranicznych, poruszą również temat mikrogeneracji przyzakładowej oraz roli gminy jako inwestora i prosumenta. Debata rozpocznie się o godz. 14.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku.