Spektakularny przyrost liczby mikroinstalacji OZE przyłączonych do sieci! 22.02.2016

IMG_3383Na koniec ubiegłego roku do sieci przesyłowej czterech państwowych operatorów przyłączonych było ok. 4700 mikroinstalacji OZE, z czego znaczną część przyłączono w 2015 roku. Ogromna większość spośród nich to systemy fotowoltaiczne.
Największą liczbę mikroinstalacji przyłączono w 2015 roku do sieci operatora PGE Dystrybucja – 1726 instalacji o łącznej mocy ponad 12 MW. Kolejnym operatorem jest Tauron z niemal 900 przyłączonymi instalacjami o mocy około 7 MW, a za nim Energa-Operator z 793 mikroinstalacjami o łącznej mocy ponad 5,5 MW. Listę zamyka Enea z 445 mikroinstalacjami o łącznej mocy ok. 2,3 MW. 99 procent nowych instalacji to instalacje fotowoltaiczne.
Z uwagi na zmiany w ustawie o OZE – przesunięcie wejścia w życie systemu taryf gwarantowanych do połowy 2016 roku – na dynamikę uruchamiania mikroinstalacji będzie miało wpływ głównie wsparcie ich na poziomie inwestycyjnym, realizowane m.in. poprzez program Prosument Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak informował BOŚ Bank nabór do kolejnej edycji programu miał zostać uruchomiony w styczniu br., jednakże opóźnia się on, gdyż jest uzależniony od podpisania nowej umowy z Funduszem. Czynnikiem wpływającym na wzrost liczby przyłączanych mikroinstalacji powinna być także realizacja Regionalnych Programów Operacyjnych z perspektywy budżetowej UE na lata 2014-20, w ramach których realizowany będzie szereg unijnych projektów zapewniających wsparcie inwestycyjne dla OZE.

Źródło: OdnawialneZrodlaEnergii.pl