OPTIMA w kampanii „Nie dla Niskiej Emisji” 30.12.2014

m_niska_emisjaFirma OPTIMA POLSKA wspiera ogólnopolski projekt „Nie dla Niskiej Emisji!”, którego celem jest uświadomienie społeczeństwu, ze szczególnym naciskiem na mieszkańców obszarów zurbanizowanych, zagrożenia związanego z niską emisją, jej przyczyn i możliwości przeciwdziałania.

Pojęcie niska emisja wzięło się od wysokości kominów, z których emitowane są szkodliwe substancje. Przemysłowe kominy są dużo wyższe od tych domowych. Umownie przyjmuje się, że kominy tworzące niską emisję mają wysokość do 40 metrów. Z reguły jednak nie mierzą one więcej niż 10 metrów. Niski komin powoduje, że wypuszczane zanieczyszczenia rozprzestrzeniają się po najbliższej okolicy.

Zjawisko niskiej emisji związane jest z niebezpiecznymi dla zdrowia pyłami i gazami pochodzącymi ze spalania w domowych piecach. Kilka czynników znacznie zwiększa szkodliwość niskiej emisji:

– palenie śmieci – palenie plastiku, lakierowanego drewna, gumy czy innych odpadów powoduje powstawanie bardzo dużych ilości szkodliwych związków chemicznych,

– stosowanie niskiej jakości węgla – taki węgiel jest czasem zmieszany z mułem węglowym, ma dużą zawartość związków siarki, popiołu i przy spalaniu uwalnia trujące substancje. Jest niskokaloryczny – nie daje dużo ciepła i trzeba palić go więcej i częściej,

– korzystanie z niesprawnych, przestarzałych urządzeń grzewczych, które nie gwarantują optymalnych warunków spalania

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że pył pochodzący ze spalania złej jakości węgla i śmieci może być bardziej toksyczny od tego z fabryki czy lokalnej ciepłowni. Dzieje się tak dlatego, że temperatura osiągana w domowych piecach jest za niska, aby wszystko dokładnie spalić. Dla porównania, miejskie spalarnie śmieci mają tak wysoką temperaturę spalania, że styropian zamienia się w nich w wodę i dwutlenek węgla.