KOALICJA KLIMATYCZNA, ZIELONI I ZPFEO WSPÓLNIE NA RZECZ USTAWY OZE 10.03.2013

m_zpfeoPosłowie koalicji rządzącej zainicjowali proces legislacyjny zmieniający ustawę prawo energetyczne, obejmujący kwestie odnawialnych źródeł energii (OZE), określaną jako „mały trójpak”. Został on przygotowany równolegle do rządowego projektu ustaw tzw. „dużego trójpaku”, który zawiera nowe rozwiązania z zakresu mikroenergetyki lub energetyki prosumenckiej – m.in. tzw. taryfy gwarantowane zakupu energii od prosumentek i prosumentów – podmiotów posiadających małe instalacje OZE. Tymczasem „Mały trójpak” nie podnosi tych drażliwych kwestii. Dlatego też Koalicja Klimatyczna, zrzeszająca ponad 20 znaczących organizacji ekologicznych, uczestnicząca w pracach podkomisji, zaproponowała zmiany w „małym trójpaku”. Są to poprawki wspierające energetykę prosumencką, które umożliwiłyby np. montaż fotoogniw na dachach domów i sprzedaż słonecznej energii elektrycznej do sieci bez barier biurokratycznych.

Propozycja Koalicji Klimatycznej, wsparta przez Zielonych oraz Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej, została odrzucona przez posłów i posłanki i skierowana do „dużego trójpaku”, nad którym harmonogram prac wciąż jest niejasny – donosi Rada Krajowa partii Zieloni.