Fotowoltaika

Panele fotowoltaiczne (PV – Photovoltaic), znane tez jako moduły fotowoltaiczne, czy baterie słoneczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczIMG_1238ną przy wykorzystaniu tzw. zjawiska fotowoltaicznego. Wytworzony prąd stały, który przepływa przez inwerter (falownik) zostaje przekształcony w prąd zmienny o częstotliwości i napięciu odpowiadającym wymaganiom domowej sieci elektrycznej. Uzyskaną energię elektryczną można zużywać na bieżąco, magazynować albo sprzedawać – w zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej.

Ponieważ wydajność paneli fotowoltaicznych zależy od ilości padającego na nie promieniowania słonecznego, znaczenie ma szerokość geograficzna, pora roku oraz umiejscowienie panelu (jego ekspozycja na słońce).
Fotowoltaika to nie tylko korzyści dla środowiska, ale także dla kieszeni użytkowników.

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznych (takich, których moc nie przekracza 40 kW) nowa ustawa OZE mówi o prosumencie, czyli lokalnym konsumencie, który jest jednocześnie producentem energii elektrycznej. W przeciwieństwie do energetyki zawodowej, gdzie istnieją; obowiązek rejestracji działalności gospodarczej, uzyskania koncesji oraz hurtowe ceny energii, obecnie obowiązujące przepisy przewidują liczne przywileje dla prosumenta: zwolnienie z konieczności uzyskania koncesji na prowadzoną działalność, brak obowiązku zakładania samej działalności gospodarczej, czy prowadzenia księgowości.
Podłączenie mikro instalacji następuje jedynie poprzez zgłoszenie do zakładu energetycznego, bez kosztów po stronie zgłaszającego (wnoszenia opłaty przyłączeniowej, czy kosztów instalacji układów zabezpieczających oraz pomiarowo-rozliczeniowych).

Obecne możliwości wsparcia finansowania mikroinstalacji OZE:

 • Program EKOkredyt PROSUMENT II – dofinansowaniem objęte są instalacje OZE o zainstalowanej mocy elektrycznej do:
  – 40 kW – systemy fotowoltaiczne (PV), małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja;
  – 300 kW – urządzenia do produkcji ciepła, źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne.
  Należy tu wyjaśnić, że moc zainstalowana to moc osiągana przez urządzenia w określonych normami technicznymi warunkach testowych. Moc uzyskiwana w praktyce może się od niej bardzo różnić i przez większość czasu pracy będzie niższa. Dla paneli PV to dość oczywiste, bo intensywność promieniowania słonecznego zmienia się w bardzo szerokim zakresie, zarówno w cyklu rocznym, jak i dobowym.
  Poza określeniem maksymalnej mocy, ustalono też, że maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla systemów fotowoltaicznych wynosi odpowiednio:
  – 7000 zł/kW – dla instalacji o mocy do 5 kW,
  – 6000 zł/kW – dla instalacji o mocy powyżej 5 kW do 40 kW.
  Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz JST. Środki przyznawane są w postaci bezzwrotnych dotacji z preferencyjnymi pożyczkami:
 • do 30% kosztów kwalifikowanych dla instalacji do produkcji energii elektrycznej,
 • do 15% kosztów kwalifikowanych dla instalacji do produkcji ciepła. Oprocentowanie pożyczki wynosi 1% w skali roku, a maksymalny okres finansowania pożyczką wynosi 15 lat.

Instalacje OZE mogą korzystać tylko i wyłącznie z jednej formy finansowania, gdyż jednoczesne korzystanie z kilku form wsparcia mogłoby skutkować przekroczeniem dopuszczalnej pomocy publicznej. Odstępstwem od postanowień Ministerstwa Gospodarki jest net metering, który nie jest traktowany jako forma wsparcia, lecz sposób rozliczania się miedzy operatorem, a właścicielem instalacji.

Programy i działania dnowe_35ofinansowujące przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii: wsparcie NFOŚiGW realizowane przez Wojewódzkie FOŚiGW, Regionalne Programy Operacyjne(RPO) dla wszystkich województw, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich(PROW) realizowany przez Urzędy Marszałkowskie

 

 

Przeczytaj również nasze artykuły:

Coraz więcej elektrowni słonecznych w Polsce

Instalacje prosumenckie