OSTATNIA SZANSA NA DOTACJĘ NA ENERGIĘ ODNAWIALNĄ W RAMACH RPOWP 17.12.2012

m_rpowpW ramach konkursu ogłoszonego 14 grudnia 2012 r. przez samorząd województwa podlaskiego można uzyskać dotację m.in. na zakup urządzeń do produkcji oraz do przesyłania energii ze źródeł odnawialnych (np. słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy), zakup nowoczesnych technologii potrzebnych do jej wykorzystania czy budowę sieci energetycznej służącej dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej uzyskanej z alternatywnych źródeł. W konkursie premiowane będą projekty, których urzeczywistnienie wpływa na wzrost ilości energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii i daje dodatkowy efekt ekologiczny, dzięki któremu zmniejsza się ilość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska, a odpady są ponownie wykorzystywane.

Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2013 r., a całkowita pula dotacji to 24 mln złotych. Maksymalny poziom dofinansowania projektów to dla samorządów 85 proc., mikro- i małych przedsiębiorców – 70 proc., a dla średnich firm – 60 proc. W konkursie mogą brać również udział uczelnie, parki naukowe, nadleśnictwa i jednostki naukowe. Maksymalna wysokość dotacji jest uzależniona od rodzaju inwestycji i nie może przekroczyć 20 mln złotych, jednakże w przypadku inwestycji wykorzystujących biomasę, biogaz czy małych elektrowni wodnych jest to nie więcej niż 10 mln złotych.

Dotychczas w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzono pięć konkursów na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, z których trzy zostały rozstrzygnięte. W ich ramach podpisano 10 umów na dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii na łączną kwotę prawie 31,5 mln złotych. Wnioski złożone w dwóch kolejnych konkursach czekają na ocenę formalną i merytoryczną.