ZP FEO chce taryf gwarantowanych w ustawie o OZE 21.07.2014

m_zpfeoZwiązek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) chce, aby w obecnej ustawie o OZE powrócić do koncepcji taryf gwarantowanych przyznawanych za sprzedaż zielonej energii w mikroinstalacjach. Związek proponuje ustalenie trzech przedziałów mocy, niezależnie od technologii OZE do 3 kW, do 10 kW i do 40 kW.

System taryf gwarantowanych za sprzedaż energii z mikroinstalacji OZE został wprowadzony do ustawy o OZE w 2012 r. przez Ministerstwo Gospodarki kierowane przez Waldemara Pawlaka. Zgodnie z projektem ustawy z 2012 r. taryfy gwarantowane miały przysługiwać w 15-letnim okresie. Tymczasem w obowiązującym projekcie ustawy OZE cena sprzedaży energii wyprodukowanej z mikroinstalacji ma wynosić w najlepszym wypadku 0,22 zł/kWh, a wsparcie przysługiwać będzie jedynie na etapie inwestycyjnym i będzie realizowane m.in. w ramach programu „Prosument”, wdrażanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii trafił do Sejmu 8 lipca br. Ma on być teraz procedowany podczas posiedzeń sejmowej komisji gospodarki.