RPOWP: wnioski w ramach konkursu na OZE już po ocenie merytorycznej 08.08.2013

rpowp_dach2 sierpnia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zakończyła się ocena merytoryczna wniosków w ramach konkursu na odnawialne źródła energii – działanie 5.2., który trwał od 14 grudnia 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku. Spośród 74 projektów poprawnych pod względem formalnym, pozytywną ocenę merytoryczną przeszło 26. Ich łączna wartość to 74,6 mln złotych. Dofinansowanie wynosi 35,4 mln złotych.