W POLSCE JEST CORAZ WIĘCEJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 15.03.2013

m_wiatrakZ danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że energia odnawialna w naszym kraju jest wykorzystywana przede wszystkim do ogrzewania, a wytwarzana jest przede wszystkim z biomasy stałej (aktualnie w 199 biogazowniach o łącznej mocy 131,2 MW oraz przez pompy ciepła i kolektory słoneczne. Także w elektroenergetyce zawodowej dominuje energia elektryczna wytwarzana z biomasy współspalanej z węglem (43 instalacje). Jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej, to w Polsce działa 27 elektrowni na biomasę o mocy 820,7 MW, 770 wodnych (966,1 MW), 696 wiatrowych (2496,7 MW) i 9 słonecznych (1,289 MW).

Ministerstwo Gospodarki zamierza stopniowo zastępować technologię współspalania biomasy zamierza stopniowo zastępować innymi, bardziej innowacyjnymi rodzajami OZE. Na chwilę obecną w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odnotować można spore zainteresowanie biogazowniami – do jednego konkursu zgłaszanych jest średnio okolo 35 wniosków, jednakże w momencie gdy ma dość do sfinalizowania umowy, okazuje się, że inwestycji gotowych do realizacji jest mało. Wynika to przede wszystkim z niechęci mieszkańców do akceptacji lokalizacji biogazowni jak również do podpisywania przez nich długoterminowych umów.