OPTIMA POLSKA PRZYJMUJE UCZNIÓW NA PRAKTYKI ZAWODOWE 10.10.2016

logo OPTIMA 3W dniu dzisiejszym (10.10.2016) 3 uczniów klasy III Technikum Budowlano – Geodezyjnego w Białymstoku – zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, zasiliło szeregi naszej firmy i rozpoczęło praktykę zawodową. Czas trwania praktyki to 4 tygodnie. Jej realizacja umożliwi uczniom zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. OPTIMA POLSKA chętnie przygotowuje młodzież do pracy w branży energetyki odnawialnej, dlatego po raz kolejny uczestnicy w podobnym przedsięwzięciu.