OPTIMA POLSKA NA KONFERENCJI O RYNKU OZE W NIEMCZECH I POLSCE 26.03.2013

m_marriottPrzedstawiciele białostockiej firmy wzięli udział w konferencji pt. „Fotowoltaika i kolektory słoneczne w małych i mikroinstalacjach w Polsce i w Niemczech”, która odbyła się w dniu 19 marca 2013 r. w Hotelu Marriott w Warszawie. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową we współpracy z firmą enviacon international w ramach projektu Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii. Zapraszamy do przeczytania naszej relacji z tego wydarzenia.

Duże zainteresowanie wśród słuchaczy wzbudziła prezentacja dr Konrada Bauera, dyrektora firmy enviacon international, na temat programu wsparcia OZE w Niemczech. Potencjał i ścieżki rozwoju polskiego rynku fotowoltaiki i kolektorów słonecznych w kontekście energetyki prosumenckiej przedstawił w swym wystąpieniu Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Z kolei Jan Knaack z berlińskiej firmy Bundesverband Solarwirtschaft omówił stosowane technologie i perspektywy rozwoju rynku energetyki słonecznej cieplnej w Niemczech. Konferencję zakończyły prelekcje dr Henryka Majchrzaka z Polskich Sieci Elektroenergetycznych na temat możliwości podłączania małych i mikroinstalacji energetyki słonecznej do polskich sieci energetycznych oraz dr Uwe Hartmanna z Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie na temat rynku fotowoltaiki w Niemczech.

Podczas konferencji informacje na temat rządowego programu wsparcia energetyki słonecznej w Polsce przedstawił Janusz Pilitowski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki. – Zmiany w ustawie, o których usłyszeliśmy podczas tej prezentacji, są bardzo obiecujące, ponieważ idą za małoskalową polityką prosumpcyjną, a nie w kierunku olbrzymich instalacji – komentuje Paweł Wyszyński, właściciel firmy OPTIMA POLSKA. – Prowadzący, który odpowiada za ustawę, zapowiedział również termin jej wejścia w życie. Miałoby to nastąpić nie wcześniej niż w 2014 roku, co w dalszym ciągu okazuje się być datą odległą i niepewną. Biorąc pod uwagę długość procesu legislacyjnego oraz konieczność oddania ustawy do wglądu Parlamentowi Europejskiemu – co może zająć minimum 3 miesiące – zaczynam się poważnie zastanawiać, czy rok 2015 ma szansę być realną datą wejścia tej ustawy w życie? – mówi Paweł Wyszyński.